สารอาหารที่สำคัญ

สิ่งที่ควรมีในอาหาร

น้ำ

เป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุด และมีความสำคัญเป็นลำดับ 2 รองจากออกซิเจนในการดำรงชีวิต  เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์โดยปราศจากอาหาร แต่จะตาย ถ้าขาดน้ำเพียง 2-3 วันเท่านั้น ร่างกายประกอบด้วยน้ำถึง 60% หรือประมาณ 9 แกลลอน/40ลิตร ซึ่งถูกในขบวนการทางเคมีทุกชนิดในร่างกายซึ่งทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและขับถ่ายของเสียจากระบบย่อยอาหารเป็นอุจจาระ ปัสสาวะนี่เอง แม้ว่าคุณจะได้น้ำที่อยู่ในอาหารแล้ว จะเป็นการดีที่จะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 4 พินท์ หรือ 2 ลิตร (หรือมากกว่าในวันอากาศร้อน)

แคลอรี

กิโลแคลอรีหรือจูล เป็นหน่วยของพลังงานในอาหาร และเป็นสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอด แต่ในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะแปรรูปเป็นไขมันสะสมในร่างกายไขมันทุกชนิดมีแคลอรีในปริมาณสูงทั้งสิ้น คาร์โบไฮเดรต (น้ำตาลและแป้ง) และโปรตีนก็ประกอบด้วย แคลอรี น้ำ วิตามิน และเกลือแร่ ไม่มีแคลอรีประกอบอยู่ ในขณะที่กากอาหารมีแคลอรีอยู่ในปริมาณน้อยมาก จงใช้แคลอรีให้มากกว่ารับเข้าสู่ร่างกายเท่านี้ คุณก็จะลดน้ำหนักได้แล้ว 1 แคลอรีจะเท่ากับ 4.2 จูล และ1000 จูล เท่ากับ 1 กิโลจูล

กากอาหาร อาหารที่มีกากมาก ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความพอใจโดยหล่อเลี้ยงร่างกายโดยให้แคลอรีและสารอาหารน้อยกว่าปกติ กากอาหารจำพวกพืช ได้แก่ ซีเรียลโฮลมัลหรือแบรน (ข้าวซ้อมมือหรือแป้งที่อยู่บริเวณเปลือกนอกของเมล็ดซึ่งไม่ถูกทำให้หลุดออกหลังการสี) ผลไม้และผักก็มีกากอาหาร เช่น ถั่ว เมล็ดพืช เมล็ดถั่วลันเตา เลนทิล ข้าวโพด และถั่วอบ เมื่ออาหารที่มีปริมาณกากอาหารสูงผ่านเข้าสู่ระบบร่างกายโดยไม่ถูกย่อยละเอียด มันจะช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น แต่อย่ารับประทานมากเกินไป เนื่องจากมีรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่ามีหลายคนพบว่าปริมาณกากอาหารที่มากเกินไปก่อให้เกิดปัญหากับระบบย่อยอาหาร