ผักแขยง

ถ้ามีกลิ่นฉุนแรงก็คือผักแขยง ทานได้ ทั้งต้นสดและแห้ง เอาไว้แต่งกลิ่น หรือบางท้องที่ทานสด ๆ ก็มี พบทากดเพื่ออ่านต่อ