การดื่มเหล้า

นอกจากเหล้าแล้ว  ทั้งเบียร์และไวน์ก็ควรจะลดและเลิกด้วย  ถ้าคุณมิได้เพื่อสุขภาพวันละ  กดเพื่ออ่านต่อ