แหล่งของเบต้าแคโรทีน

วิตามินเอมีคุณสมบัติ เป็นสารต่อต้านการเกิดมะเร็ง และเป็นสารอาหารที่ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ในพืชผักต่าง กดเพื่ออ่านต่อ