Harry Potter Complete 8

10 ปีกับการกลับมาดูอีกครั้งของภาพยนต์เรื่อง Harry Potter ชุดนี้ ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ ด้วยวัยของกดเพื่ออ่านต่อ

The Operative

เรื่องราวแนวสายลับแบบเนิบ ๆ ของสาวผู้ที่มีที่มาไม่แน่นอน จนได้เป็นสายลับระหว่างประเทศ ดูแล้วได้เห็นกกดเพื่ออ่านต่อ