Battleship

เป็นหนังที่ไม่ได้ไปต่อในภาค 2 เนื่องจากต้นทุนสร้างที่สูงถึง 209 ล้านเหรียญ (us dollar) แต่ไม่ประสบควกดเพื่ออ่านต่อ