Summer time Render

เรื่องนี้ชื่อเรื่องภาษาไทย ทางเว็บมองว่าตั้งได้ไม่ค่อยดี แต่อยากให้มองข้ามจุดนี้ไป การ์ตูน หรืออนิเมกดเพื่ออ่านต่อ