สมุนไพร

การกลับมาของสมุนไพร

ถึงแม้ว่าการแพทย์ปัจจุบันจะให้ผลเป็นที่พอใจในการรักษา บวกกับวิทยาศาสตร์ที่มีความเจริญก้าวหน้า ได้มีการพัฒนายารักษาโรคจากสารเคมี หรือจากอนินทรียสารต่าง ๆ แต่การค้นพบโรคใหม่ ๆ ก็มีมากขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ โรคบางโรคไม่สามารถหายาที่มาจากสารเคมี หรือมีจากอนินทรียสาร และรูปแบบของโรคยังมีการเปลี่ยนแปลง จากที่เคยรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ หรือ การผ่าตัด ก็เปลี่ยนไปเป็นโรคเรื้อรัง และเกิด อาการดื้อยา ทำให้วิยาการทางการแพทย์ปัจจุบันนี้เกิดการจนมุมในการรักษาขึ้นมาก

นอกจากนี้การเริ่มคำนึงถึงพิษ ที่ตกค้างของยาแผนปัจจุบัน ที่มักจะบอกผลข้างเคียงไว้ที่ฉลากยา เช่น ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ และลดไข้ มีพิษต่อตับได้ หากเข้าไปสะสมในร่างกาย ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนัก และคิดทบทวนที่จะหันกลับมาใช้วิธีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ

ปัจจุบันนี้จึงมีการตื่นตัวของการใช้สมุนไพร เพื่อนำมาบำรุงร่างกาย และบำบัดโรคมากขึ้น อันที่จริงคนโบราณก็ใช้สมุนไพรในการบำรุงรักษาร่างกายและบำบัดโรคก่อนที่จะมีวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันเสียอีก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทุกวันนี้ มีให้เห็นมากมายหลายประเภท มีทั้งที่ไว้ใช้อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใช้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากตำรับยาพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ชนิดเม็ด หรือแคปซูล เช่น ยาขมิ้นชันอัดเม็ด ขมิ้นชันแคปซูล ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ชาชงหญ้านวดแมว มีสรรคุณเป็นขาขับอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ

ถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรแบบอุตสาหกรรม ที่มีมาตรฐาน การผลิต การแปรรูปสมุนไพร อีกทั้งยังต้องได้รับการขึ้นทะเบียนยา และอาหารของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราแน่ใจได้ว่า เราจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี สารสเตอรอยด์ และปรอท

ถ้าจะให้ดี เราก็ควรนำสมุนไพรสดมาประกอบอาหาร รับประทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงร่างกายไว้ก่อน หรือจะนำสมุนไพรสด มาใช้เป็นยารักษาอาการเจ็บป่วย ในกรณีที่เราสามารถสังเกตอาการได้ด้วยตนเอง ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง