เรมินิสเซนซ์ ล้วงอดีตรำลึกเวลา

Reminiscence (2021) เป็นเรื่องที่เล่นกับเวลา ความทรงจำ เทคโนโลยี ทำให้เสพติดกับอดีตที่โหยหาได้    นิกดเพื่ออ่านต่อ