การกำจัดขน

การกำจัดขนในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ขนบนใบหน้า

อาจจะใช้ครีม ขี้ผึ้ง ถอนออกหรือกัดสีก็ได้ เช็ดหน้าด้วยผ้าอุ่น ๆ แล้วถอนขนที่ไม่ต้องการออก ดึงในทิศทางตรงข้ามกับที่ผมขึ้น แต่อย่าดึงขนที่งอกบนไฝหรือขนที่ขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ในการใช้ครีมที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้กับใบหน้านั้นควรลองทาเพื่อทดสอบก่อน และจำไว้ว่าควรอ่านขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด ใช้วิธีเดียวกันนี้กับการกัดสีขนด้วยหรือคุณอาจจะใช้วิธีใช้ไฟฟ้าจี้ก็ได้

ขนแข็ง ๆ

ที่ขึ้นบนหลัง  ท้อง รอบยอดอกและที่อื่น ๆ ควรจะได้รับการจี้ด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีเดียวในการขจัดขนถาวร วิธีนี้ควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบรับรองจากสมาคม The British Association of Electrolysis, 18 Stokes End,Haddenham, Bucks HP 17 8DX หรือประกาศนียบัตรจาก The Electrolysis,251 Seymour Grove, Manchester M16 0 DS(พร้อมซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวคุณเอง ถ้าต้องการรายชื่อช่างผู้ชำนาญด้วย) ถ้าคุณไม่แน่ใจควรลองสอบถามตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปจะดีที่สุด  ในกรรมวิธีการจี้ด้วยไฟฟ้านี้จะใช้เข็มเล็ก ๆ จี้เข้าไปที่รากขนและกระแสไฟฟ้าก็จะเข้าไปทำลายรากขน คุณอาจจำเป็นต้องทำหลายครั้งขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของขนก่อนที่รากผมจะถูกทำลายโดยถาวรและคุณอาจจะได้รับความไม่สบายใจในขณะที่รับการจี้ด้วยไฟฟ้า (นับตั้งแต่ “จั๊กจี้” ไปจน  “ทรมาน” เลยทีเดียว) ถ้าคุณรับไม่ได้จงถอนขนเหล่านั้นออกจะดีกว่า

วิธีที่ไม่แนะนำในการกำจัดขนซึ่งไม่ใช่วิธีการกำจัดขนถาวรคือ การถอนขนด้วยไฟฟ้าซึ่งคีมจะถูกจี้ไปที่ขนและปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป)

ขนส่วนเกิน

อาจเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน พบบ่อยในวัยหมดประจำเดือน แต่ก็จะสามารถจะติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ได้ด้วย การเจริญอย่างฉับพลันของขนส่วนเกินนี้ อาจเป็นอาการของปัญหาด้านฮอร์โมน  การใช้ยาควบคุมฮอร์โมนซึ่งจ่ายโดยแพทย์ของคุณจะเหมาะกับบางคนเท่านั้น เพราะมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายทุกส่วน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความรู้เพิ่มเติม