นางแย้มจีน

นางแย้มจีน Clerodendrum bungei Steud

นางแย้มจีน

นางแย้มจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Clerodendrum bungei Steud.

ชื่อวงศ์: Verbenaceae

ชื่อสามัญ: Glory flower

ชนิดพืช: ไม้พุ่ม, ไม้ดอก

ขนาด: สูงได้ถึง 2 เมตร

สีดอก: สีชมพู

ฤดูดอกบาน: ตลอดปี