อาหารการกิน

อายุยืนหรืออายุสั้น ปัจจัยสำคัญอยู่ที่อาหารการกิน

อายุมากเท่าไรจึงจะถือว่าอายุยืน ? สมัยก่อนถ้าอายุมากกว่า 60 ปี ก็เรียกว่าอายุยืนได้แล้ว คนสมัยโบราณอายุเฉลี่ยค่อนข้างสั้น เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคที่สมัยนี้ยังรักษากันไม่ได้ เมื่อใครป่วยเป็นโรคนั้นๆ ก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง แค่เป็นไข้ขึ้นสูงหรือเป็นวัณโรคก็เสียชีวิต กันได้แล้ว มาสมัยนี้ถ้าอายุเกินกว่า 80 ปีก็ถือว่ามีอายุยืน แต่ก็มีคนจำนวนมากที่อายุเกินกว่า 90 ปี และอายุมากกว่า 100 ปีก็มีอยู่บ้างเช่นกัน

คนสมัยก่อนเสียชีวิตเพราะโรคภัยที่ยังรักษากันไม่หายขาด แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องโตชนาการ คนโบราณเขามีพฤติกรรมการกินที่ดีกว่าสมัยเราในปัจจุบัน เมื่อก่อนไม่ได้มีอาหารขยะมากมายอย่างยุคนี้ คนสมัยก่อนเก็บผักเก็บหญ้ามาปรุงอาหารและการปรุงก็พิถีพิถัน

               คนที่อายุยืนในสมัยก่อนก็มีมากเช่นกัน และมีอายุเกิน 100 ปี ด้วยถ้าไม่ป่วยด้วยโรคใดก็มักมีอายุยืนเพราะมีโภชนาที่ดีกว่าคนสมัยนี้

               ในขณะที่ คนสมัยนี้อายุสั้นลงเพราะเรื่องของอาหารการกินและพฤติกรรมการกินที่ไม่ดี ทั้งๆ ที่สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บล้วนรักษากันได้สบายๆ

               มีเพียงไม่กี่โรคเท่านั้น เช่น เอดส์ และมะเร็งบางชนิดที่รักษาไม่ได้แต่คนยุคนี้ก็เสียชีวิตกันด้วยโรคภัยต่างๆ มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุของการเกิดโรคก็มีปัจจัยจากการกินที่ผิดๆ ด้วยเช่นกัน

               อาหารที่ไม่ดี การกินที่ผิดๆ ย่อมบั่นทอนสุขภาพย่ำแย่ลง และก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ขึ้นได้หลายโรค การใส่ใจเรื่องโภชนาการจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะกำจัดโรคภัยต่างๆ อันจะทำให้ชีวิตของเราสั้นลงเร็วกว่าเวลาอันควร