เหรีนญชิบะ

SHIBA INU (SHIB) เป็นการทดลองในการสร้างชุมชนแบบกระจายอำนาจ ( decentralized community building ) และเป็นอีกเหรียญที่คล้ายกับเหรียญ Dogecoin (DOGE)


SHIB เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ SHIBA INU และจะเป็นโทเค็นแรกที่แสดงรายการและใช้เป็นแรงจูงใจในการใช้ ShibaSwap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (decentralized exchange)


ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 อุปทานทั้งหมดของ SHIB เท่ากับ 1 สี่ล้านล้าน (1,000,000,000,000,000) และอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันคือ 100% ทีมงานได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นธรรมและไม่มีโทเค็นของทีม
โปรดทราบว่าในขณะที่เขียนกระเป๋าเงินอันดับ 1, # 2 และ # 5 จะถือครอง 50.5%, 7.0% และ 3.0% ของอุปทานทั้งหมดตามลำดับ

ข้อมูลแปลจาก https://research.binance.com/en/projects/shiba-inu