การออกกำลังกาย

กีฬาและการบริหารร่างกายต่อไปนี้จะดูแลร่างกายทุกส่วนและสามารถจะเริ่มเล่นได้ช้า ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นกดเพื่ออ่านต่อ