ตาสวย คิ้วสวย

การแต่งคิ้ว ใครที่มีขนคิ้วดกดำนับว่าโชคดีที่เดียว ไม่ต้องแต่งต้อเขียนกันให้เสียเวลา แต่สำหรับคนที่มีกดเพื่ออ่านต่อ