ถนอมดวงตา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการมองเห็นและการรับรู้เป็นสิ่งต่าง ๆ บนโลก ดวงตานั้นมีความอ่อนโยนและบอบบางกดเพื่ออ่านต่อ