อาหารเพื่อความสวย

มะม่วงสุก นำมะม่วงสุกมาฝานเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วใช้ช้อนยีให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็นำมาพอกหน้กดเพื่ออ่านต่อ