ริมฝีปาก

ปากบางและกว้าง บ่งบอกถึงความเย่อหยิ่ง จิตใจที่เข้มแข็ง นิยมอำนาจและการตัดสินใจที่เฉียบขาดของผู้เป็นเกดเพื่ออ่านต่อ