ลำไย

ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักจะรู้เพียงแค่ว่าผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่ตามแต่ชนิดของผลไม้นั้น ๆ ในความเปกดเพื่ออ่านต่อ