ออกงานสังคม

ในฐานะที่คุณเป็นแขก คุณมักจะรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทานและดื่มทุกอย่างที่เจ้าภาพนำมาให้ ในปริมาณที่มากเกดเพื่ออ่านต่อ