อาหารการกิน

อายุมากเท่าไรจึงจะถือว่าอายุยืน ? สมัยก่อนถ้าอายุมากกว่า 60 ปี ก็เรียกว่าอายุยืนได้แล้ว คนสมัยโบราณอกดเพื่ออ่านต่อ