อาหารเพื่อความสวย

กีวี วิตามินซีและสารอาหารบางอย่างในกีวีช่วยในการไหลเวียนของออกซิเจน ลดปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น โกดเพื่ออ่านต่อ